ลูกค้าที่ไว้วางใจ

  1. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

  2. บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด

  3. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

  4. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  5. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท โจตันไทย จำกัด

8. บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)