บริการของเรา

รถสิบล้อตู้ประตู 10 บาน
i. ขนาดภายในตู้ 2.40 x 7.20 x 2.50 เมตร
ii. น้ำหนักบรรทุกสินค้า 15 ตัน

 

รถสิบล้อตู้พ่วงประตู 10 บาน
i. ขนาดภายในตู้ 2.40 x 7.20 x 2.50 เมตร
ii. น้ำหนักบรรทุกสินค้า 30 ตัน

 

รถกระบะ 4 ล้อ ตู้ทึบเปิดท้าย
i. ขนาดภายในตู้ 1.70 x 2.36 x 1.70 เมตร
ii. น้ำหนักบรรทุกสินค้า 2 ตัน

 

หัวลากพื้นเรียบ
i. ขนาดพื้นเรียบ 2.45 x 12.40 เมตร
ii. น้ำหนักบรรทุกสินค้า 33 ตัน